آنچه را که در این فایل آموزشی لنز تماسی خواهید دید بطور خلاصه:
- آموزش بهداشت اولیه
- چگونگی قرار دادن لنز برروی انگشت اشاره دستی که با آن راحت هستید.
- چک کردن لنز ازجهت پارگی و یا آشغال
- نحوه قرار گیری و برداشتن
 
یکی از نکات مهم در قرار گرفتن لنز برروی انگشت اشاره که دقت داشت: 
اگر لنز تماسی برروی انگشت اشاره خود بحالت بشقابی (اگر در این خالت در چشم قرار گیرد لنز داخل چشم می لغزد) به خود گرفته آن را برگردانده و از روی دیگر استفاده کنید. لبه های لنز باید به شکل کاسه ای باشد.
 
 
 

برای دانلود فایل کامل سی دی آموزشی لنز تماسی کلیک نمائید.