ویژگی : حالت کشسانی
سایز: 100 سانتی متر


 بند فانتزی عینک 006-2 بند فانتزی عینک 006-1