ویژگی : حالت کشسانی
اندازه : 100 سانتی متر
 
بند فانتزی کد005-2بند فانتزی کد005-1