ویژگی : حالت کشسانی
سایز : 100 سانتی متر


بند عینک فانتزی 003-1بند عینک فانتزی 003-2