ویژگی : حالت کشسانی

سایز:100 سانتی متر


بند عینک 007