ساخت ایتالیا

فروخته شد

 

از سالهای دور تاکنون‌، فریم‌های گرد همواره انتخاب اول بسیاری از ستارگان هنر و سینما بوده و «جان لنون» یکی از شاخص‌ترین افراد در استفاده از این سبک است. مدل « rb3447» برند ری‌ بن فریم گردی است با رنگ ویژه که از خاکستری تیره در قاب عدسی، درانتها سفیدی شفاف در انتهای دسته‌ها می‌رسد .

 اگر بیش از هر چیز می‌خواهید متفاوت باشید بی‌شک این مدل نیاز ذهنی شما را برآورده خواهد ساخت. این عینک برای افرادی که متفاوت و به نوعی هنری هستند و شیوه پوشش خاصی را دنبال می‌کنند، انتخاب بی‌نظیری است .

چهره متناسب : به طور معمول فریم‌های گرد برای چهره‌های بیضی، الماس و بیش از همه مستطیل مناسب است.

ray ban3447-1ray ban3447-2